Els drons arriben a Mart

No us perdeu la referència al meu article sobre l’arribada dels helicopters i drons a Mart Enllaç Check the Persevarace…

IAC 2020 Cyberspace Edition

Due to the pandemic situation, the International Astronautic Congress took place online I presented the following works No. IAC-20,E5,3,2,x57861 Title:…